Källor

Böcker som kan vara till hjälp när man vill sticka sockor från äldre mönster

Nutida böcker

  Bush, Nancy (2005). Knitting vintage socks: new twists on classic patterns. Loveland: Interweave Press LCC
   Lind, Vibeke (1983). Sticka efter gamla nordiska mönster. Västerås: Ica bokförl. 
   Kapitlet Strumpor sidan 114-123. Historiskt om strumpor. Teknik och grundmönster.


   Böcker från tiden

   Nomotta-boken: för handarbeten av ullgarn : allt om stickning och virkning. D. 1. (1936). [Stockholm]: [Seelig]. 
   Del 2 i boken handlar om stickning. Teknik för hälar, kil och tå i några olika varianter samt några få mönster.
   Wahlund-Lundquister, Barbro (1945). Handbok i stickning: Utarb. på uppdrag av Sv. hemslöjdföreningarnas riksförbund. Stockholm: