Strumpstickor

Antal strumpstickor
I svenska mönster använder man normalt fem strumpstickor när man stickar strumpor runt. Det kallas också en omgång stickorFyra stickor som man fördelar maskorna på och en att sticka med. Stickan till vänster, där varvet börjar, kallas första stickan och sedan kommer andra, tredje och fjärde stickan hela vägen runt. Fjärde stickan är allså den till höger när varvet börjar.
I engelsk och amerikansk sticktraditon använder man ofta fyra strumpstickor när man stickar strumpor runt. Tre stickor som man fördelar maskorna på och en att sticka med. Det här påverkar hur man skriver mönster. Sticka tre kan hänvisa till en sak i ett svenskt mönster och till en helt annan i ett engelskspråkigt.

Storlek på strumpstickor
I äldre stickmönster används ett annat system för numrering på strumpstickorna än idag. Nr 2 är finast nr 20 grövst. De finns i nr 2-11 och sedan endast i jämna nummer upp till 20. De anges antingen med endast en siffra (6) eller siffran/nolla (6/0).
6-8/0 = 2 mm
9/0= 2,25 mm
10-12/0 = 2,5 mm
14-16/0 = 3 mm
18/0 = 3,5 mm
20/0  = 4 mm
Stickar man strumpor på två stickor  fram och tillbaka, använder man jumperstickor som har en knopp i ena änden. Dessa stickor numereras i äldre mönster som idag i mm.

Längd på strumpstickor
22 cm är den vanligaste längden på äldre strumpstickor.
De stickor som är 15-17 cm långa kallas i en del äldre böcker vantstickor.

Material