Vintage?

Med vintage kan man mena lite olika saker. Det är inget ord med en exakt definition. Det finns inte heller i SAOL. Jag lägger både en ålders-, en stil- och en kvalitetsaspekt i ordet. Några menar att gränsen för att kalla något vintage är 40 år. Det blir i så fall saker äldre 1974 i år. Men jag tänker också på den mer historiska gräns som går mellan 1950 och 1960 med  färgfotot, förändringen av material samt slit-och-slängeran som en gräns. Denna gräns är tydlig i sticklitteraturen.

Retro kallar jag ofta saker från min barndom 60- och 70-talet. Jag lägger inte någon kvalitetsaspekt på det ordet, det är mer en tidskänsla. I SAOL står det "Stil som innebär en återgång till en tidigare stil". Det har jag ingen nytta av här, det är för brett. Det får bli 1960 i den här bloggen.

Ordet antikt uppfattar jag som tydligare. Saker som är hundra år eller mer är antika. Idag är det 2014, så saker äldre än 1914 är antika. Men för att göra det lätt så säger jag 1910.

Då får det bli så här i den här bloggen:
Antikt --1910
Vintage 1910-1959
Retro 1960-1979
Sedan kommer 80-talet och det känns som något helt annat.